Hoe ga je van een systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen gezond houdt?

Endocriene verstorende chemicaliën hebben een impact op de gezondheid. We moeten maatregelen nemen om hormoonverstoorders te verbieden: zeker die producten die in contact komen met kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen, jongeren, zwangere vrouwen).

Endocriene verstorende chemicaliën zijn overal: verzorgingsproducten, kunststoffen, schoonmaakmiddelen, vloerbedekkingen, verpakkingen, pesticiden, textiel, … We kunnen er van uitgaan dat elk kind dat in onze regio’s is geboren, wordt blootgesteld aan meer dan 100 honderd endocriene verstoorders. En ook zij hebben negatieve invloeden, zoals de daling van de vruchtbaarheid & het verhoogde risico op kanker en diabetes. Hormoonontregelaars zouden ook het risico op de ziekte van Alzheimer en Parkinson kunnen verhogen. Bovendien lijkt blootstelling aan deze producten schadelijker als dat langdurig is, of als het zich voordoet in bepaalde perioden van het leven, zoals tijdens de ontwikkeling van de foetus, de kindertijd of de adolescentie. De politieke instanties zijn niet gevoelig voor deze problematiek, omdat de kwalijke effecten vaak pas na enkele jaren zichtbaar zijn. Een federaal biomonitoringplan om de impact van gevaarlijke stoffen op onze gezondheid te meten lijkt essentieel.
Reacties