Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?

Grondige hervorming ziekenhuisfinanciering

De onderfinanciering van de ziekenhuizen is een knelpunt dat leidt tot kwalitatief minder goede zorg op de werkvloer. Mijn voorstel is een herverdeling van de middelen door het herbekijken van de erelonen, een hervorming van de ziekenhuisfinanciering is noodzakelijk. Onvoldoende verpleegkundige bestaffing leidt tot minder goede zorg en een hogere mortaliteit. In België zijn er gemiddeld 11 patiënten per verpleegkundige, in Europa gemiddeld 8 per verpleegkundige.
Reacties