Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?

Draag zorg voor oudere werknemers. pensioenleeftijd MAX 60 jaar.Vanaf 50 jaar loopbaanafbouw en / of werkbaar werk

Oudere werknemers moeten steeds meer doen bij afnemende fysieke kwaliteiten.Door onvoldoende instroom van jonge werknemers is de piramidale demografische structuur van afdelingen zich aan het omdraaien.Hier wordt onvoldoende of geen rekening mee gehouden.Zorg voor een batterij aan oplossingen. Enkele voorbeelden; gratis kinébeurten, herleid het werken met de computer tot een minimum en geef hiervoor specifieke opleidingen... ...
Reacties