Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?

Opleiden van "Healthcare engineers", in een nieuwe master om, samen met de zorgprofessionals, in de snel evoluerende zorgcontext, met tal van uitdagingen én opportuniteiten, voor ondersteuning van waarde gedreven zorg voor patiënten en samenleving.

De opleiding van onze gezondheidszorgberoepen is goed georganiseerd en er zijn ook diverse beleidsmatige masteropleidingen. Maar de snel evoluerende context, met specifieke en veranderende zorgnoden, het belang van het ontwikkelen van partnerschappen met de professionals en de budgettaire beperkingen zijn meer dan uitdagend. Er is nood aan een nieuwe opleiding, met goede kruisbestuivingen vanuit verschillende invalshoeken, maar met een nieuwe, unieke synthese, geconcretiseerd in een nieuwe masteropleiding, om "value based healthcare" te kunnen blijven waarmaken in de praktijk. Uhasselt heeft hiervoor een plan in voorbereiding.
Reacties