Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?

Als zorgorganisaties zo gaan samenwerken dat dit ten goede komt aan de zorgvrager, zijn we op de juiste weg. Als zorgorganisaties zo gaan samenwerken dat dit ten goede komt aan de organisaties zelf, zijn we op een doodlopende weg.

Zorgorganisaties zijn er uiteraard om de zorgvrager te begeleiden en een antwoord te bieden op hun vraag. Zorgorganisaties zijn er ook om zichzelf verder te ontwikkelen, daar is niets mis mee. Enkel wanneer, vanuit concurrentieperspectief, het eigenbelang voorrang krijgt, komen we op glad ijs. Een zorgvrager mag en kan hiervoor niet aangewend worden. Zorgorganisaties dienen samen te werken om het beter te maken voor de zorgvrager. Een optimale samenwerking draagt ook bij tot het inzicht in eigen mogelijkheden en waarden van de organisatie. Maar wat meer is, je leert ook andere zorgorganisaties beter kennen. Als je vanuit die constatering loyaal kunt doorverwijzen, groei je als organisatie en wordt je een meesterlijke en emanciperende begeleider van de zorgvrager.
Reacties