Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?

Organiseer voor zwangeren medische zorg en informatiesessies in groep, volgens het Centering Pregnancy-model.

Het organiseren van zwangerschapszorg in groepssessies zoals Centering Pregnancy, is een nieuw interessant model. Zwangerschapscontroles worden uitgevoerd in groep tijdens 7 à 10 prenatale sessies van 2u, met max. 12 vrouwen. Tijdens elke bijeenkomst krijgen ze ook info en voorlichting en wordt er gesproken over wat hen bezig houdt. Door medische zorg en infosessies te combineren én in groep te organiseren volgens het Centering Pregnancy-model, worden de zwangeren meer betrokken bij hun eigen zorg, is er ruimte om ervaringen te delen en te leren van anderen en wordt een sociaal netwerk opgebouwd. Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we ook dat vrouwen die dit zwangerschapstraject kiezen, zich beter voorbereid voelen, vaker borstvoeding geven, aangeven minder stress en meer sociale steun te ervaren. Daarnaast komen er bij deze groep minder vroeggeboortes voor en hebben de kinderen een hoger geboortegewicht. Het model is zeker ook inzetbaar bij kwetsbare groepen zwangeren.
Reacties