Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?

De regie aan de zorgvrager geven is cruciaal op voorwaarde dat je inzet op het verhogen van de zorggeletterdheid van die zorgvrager en bij uitbreiding van diens mantelzorgers en naasten. Zorg voor een adequate zorgGPS.

De zorgverlening in ons land is van een hoge kwaliteit, occasionele kritieken daar gelaten. Er is de technische vooruitgang, er zijn zoveel niet meer te inventariseren initiatieven om de zorgverlening te optimaliseren. Maar vinden onze zorgvragers en omstaanders nog hun weg? Worden zij steeds toegeleid naar de meest adequate zorgverlening? Worden zij opgevoed, opgeleid en begeleid om via de kortst mogelijke manier de weg te vinden naar het best mogelijke zorgantwoord? Hoeveel ruis zit er op de zorglijn? Hoe vaak wordt de zorglijn verbroken?
Reacties