Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?

De juiste zorg verlenen betekent ook vroeger schakelen van cure naar care. Er zijn immers grenzen aan genezen.

De acute sector kaapt heel veel middelen weg omdat we niet tijdig de boog maken van levenskwantiteit naar levenskwaliteit. Denk maar aan de populatie zwaar hulpbehoevende, multi-pathologische ouderen die we hierdoor laten aangroeien. Niet zelden tegen de zin van de ouderen zelf in.
Reacties
  • Sven R

    ongeveer 6 maanden geleden

    Volledig mee eens. de eerste lijn en de FOD zou hierbij een database bijhouden wat de wensen zijn van de patiënt. Deze database kan dan geraadpleegd worden. Jaarlijks te herbekijken met de huisarts en/of de pt. zelf. Een wilsbeschikking die door iedereen die betrekking heeft op de zorg van de pt. kan raadplegen. Nu al te dikwijls ptn op spoed of INZO waar beslissingen NU moeten genomen worden, waar dan wel een wilsbeschikking is maar niet raadpleegbaar of ze ligt ergens in een schuif of bij de huuisarts en die is niet bereikbaar ...