Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?

vroegtijdige zorgplanning gestructureerd inbouwen ( en weer leren dat het leven eindig is)

Na jarenlange ervaring als verpleegkundige op een palliatieve zorgeenheid heb ik zoveel mensen horen zeggen: 'deze stap had ik vroeger moeten zetten'. Mensen worden soms verblind door de hoop die schuilt in therapieën. Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in een open communicatie over therapeutische winst versus comfortverlies.

Reacties