Hoe zullen we onze zorg blijven betalen?

In de GGZ investeert de overheid niet in basisequipes, maar in "netwerken" of methodieken (vb "mobiel"). Die netwerken vragen enorme hoeveelheden dure vergadertijd en afstemming, die beter in hulpverlening kan besteed worden in de basisequipes.

De verwachtingen tav de GGZ zijn gigantisch, zowel van de cliënt als van andere sectoren. Steevast moeten we onze teams "uitverkopen" omdat medewerkers bruggen moeten maken tussen de basiswerking en nieuwe initiatieven. Alle expertise geraakt versnipperd, cliënten vinden moeilijker de weg en moeten nog veel langer wachten. Dit is voor alle betrokkenen een onhoudbare situatie.
Reacties