Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven gaan beschouwen?

Gezien jaarlijks massaal geneesmiddlen worden verwijderd, zou een juiste aflevering van de juiste hoeveelheden medicatie een grote meerwaarde kunnen bieden ( Geen grote verpakking meer maar slecht aantal die effectief nodig is(uitz chronische med)

Dit zal een grote besparing betekenen en die middelen kunnen opnieuw worden besteed Besteding tvv van bijkomende medewerkers Geen kilos verlies van medicatie Effectiever omgaan met medicatie Mischien beter compliance kan worden onderzocht
Reacties