Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven gaan beschouwen?

Maak kinderen via opvoeding (school, jeugdbeweging, etc) bewust over psychische kwetsbaarheden waar mensen in de maatschappij mee kunnen te maken krijgen, opdat ze vanuit dit bewustzijn kunnen bijdragen aan het destygmatiseren van die kwetsbaarheid

Ik werk vanuit mijn eigen psychische kwetsbaarheid in het Guislain, PVT Lorkenstraat, als ervaringswerker. Ik word zelf nog steeds geconfronteerd met stygma, naar mezelf toe, maar zeker ook naar onze bewoners toe. Ook zij zijn mensen zoals iedereen, maar met hun kwetsbaarheden.

Reacties