Breed maatschappelijk debat

Tussen dinsdag 29 januari en vrijdag 15 maart verzamelden we op deze website zoveel mogelijk resultaten van het brede maatschappelijke debat dat zowel online wordt gevoerd als via live-debatmomenten. Iedereen kon deelnemen door eenvoudig een antwoord op één of meerdere van de vragen te posten op deze website of te reageren op de ideeën van andere deelnemers. Ieders mening was ook welkom op sociale media via de hashtag #zorgaanzet. Een tweede mogelijkheid die we boden was om zelf een Zorg aan Zet gesprek te organiseren: met vrienden, buren, collega’s, in de organisaties waarvan je deel uitmaakt … Daarvoor kon je gebruik maken van vijf hiervoor speciaal ontworpen methodieken. We kondigden deze activiteiten ook aan op deze website (overzicht: zie Nieuwssectie. Alle resultaten van de meer dan 100 Zorg aan Zet gesprekken die op deze wijze werden georganiseerd, werden ingevoerd op deze website.

Midden maart verzamelden we alle input van dit breed maatschappelijk debat in een tussentijds rapport. In dit rapport worden 10 beleidsthema’s afgebakend die de basis vormde voor 5 provinciale Zorg aan Zet Avonden. Tijdens de Zorg aan Zet Avonden worden deze beleidsthema’s verder verkend en worden ideeën en acties gedefinieerd om deze uitdagingen aan te pakken. Het tussentijds rapport vind je hier.