Avonden van de Zorg

Begin maart werd alle input uit de debatten en de website samengebracht en verwerkt in een tussentijds verslag waarin we een aantal beleidsthema’s werden afgebakend. Dat verslag vormde de vertrekbasis voor de provinciale Avonden van de Zorg, waar telkens ca. 100 deelnemers over die beleidsthema’s met elkaar in debat gingen. Het werden boeiende discussies over ideeën en acties om de beleidsuitdagingen concreet aan te pakken. De input van deze Avonden van de Zorg brengen we samen in een dossier dat we op 9 mei presenteren aan de politici en beleidsmakers.

De Avonden van de Zorg gingen door op volgende data en locaties:

  • 19 maart in AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen
  • 20 maart in wzc De Refuge, Coupure Links 275, 9000 Gent
  • 25 maart in Buda Kitchen, Budastraat 52, 8500 Kortrijk
  • 26 maart in Universiteit Hasselt, Agoralaan Gebouw D, 3590 Diepenbeek
  • 28 maart in UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg

Elke debatavond had een identiek programma:

  • Ontvangst vanaf 18.15u met een broodje, start om 19u stipt
  • Plenaire toelichting van de resultaten van de brede publieksbevraging
  • Twee rondes tafelgesprekken
  • Afsluiting om 21.30u met een drankje

Aan de Avonden van de Zorg kunnen leden van Zorgnet-Icuro deelnemen, de partnerorganisaties van Zorg aan Zet en burgers.